Menu
Your Cart

Vật tư mạng

Như cáp mạng AMP , vật tư phụ kèm theo như Ổ cắm mạng , thoại AMP , ổ cắm tivi sino , dây mạng AMP cat5e hay cat6e là nhưng vật tư luôn được ưa chuộng

 177 1214  Benka 1x2x14 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 1214
1x2x14 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
6,710,000 VNĐ
Chưa thuế:6,100,000 VNĐ
177 1216 Benka 1x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 1216
1x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
7,040,000 VNĐ
Chưa thuế:6,400,000 VNĐ
177 1218 Benka 1x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 1218
1x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
7,480,000 VNĐ
Chưa thuế:6,800,000 VNĐ
177 1222 Benka 1x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 1222
1x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
8,250,000 VNĐ
Chưa thuế:7,500,000 VNĐ
177 1224 Benka 1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (500m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 1224
1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (500m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
8,470,000 VNĐ
Chưa thuế:7,700,000 VNĐ
177 1224DS Benka 1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC, (500m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 1224DS
1x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC, (500m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval..
8,690,000 VNĐ
Chưa thuế:7,900,000 VNĐ
177 2216 Benka 2x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 2216
2x2x16 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
9,020,000 VNĐ
Chưa thuế:8,200,000 VNĐ
177 2218 Benka 2x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 2218
2x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll) Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approv..
9,240,000 VNĐ
Chưa thuế:8,400,000 VNĐ
177 2220 Benka 2x2x20 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 2220
2x2x20 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
8,250,000 VNĐ
Chưa thuế:7,500,000 VNĐ
177 2222 Benka 2x2x22 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 2222
2x2x20 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
8,470,000 VNĐ
Chưa thuế:7,700,000 VNĐ
177 2224DS Benka 2x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 2224DS
2x2x24 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, Cu/PE/OS/TCWB/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval..
9,460,000 VNĐ
Chưa thuế:8,600,000 VNĐ
177 4218 Benka 4x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)
Mới
Brand: BENKA Model: 177 4218
4x2x18 AWG, Shielded twisted control cable, 300/500V, TCu/PE/OS/PVC, (305m/roll)Cáp chậm cháy dùng cho hệ báo cháy, âm thanh, BMS, Acess Control, RS485, RS232Ruột đồng mạ thiếc chống oxy hóa!Cáp từng đôi xoắn lại, có lớp nhôm chống nhiễuCáp chậm cháy theo chuẩn IEC 60332-1Standard & Approval: Qu..
9,900,000 VNĐ
Chưa thuế:9,000,000 VNĐ
Showing 1 to 12 of 14 (2 Pages)
Chúng tôi sử dụng cookies và một số công nghệ khác nhằm tăng cường khả năng mua sắm của bạn . Chính sách bảo mật.